Wpisz szukaną frazę poniżej
Przewiń do góry

Regulamin

Wróć

Szanowni Państwo, serdecznie witamy w Dworku Zielińskich.
Uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz zasadami funkcjonowania naszego obiektu:

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również dokonanie rezerwacji lub wpłatę zadatku bądź całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

2. Wpłata zadatku jest bezzwrotna.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka.

4. Regulamin jest dostępny w każdym pokoju oraz w Recepcji.

5. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

6. W przypadku spóźnienia się uczestnika lub osób przez niego zgłoszonych oraz nieskorzystanie całkowicie lub częściowo z usługi, Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenia ceny usługi.

7. Rezerwacja ma ważność do godz.18.00 planowanego przyjazdu o ile Gość nie poinformował o późniejszym przyjeździe.

8. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się , że pokój został wynajęty na jedną dobę.

9. Aby potwierdzić tożsamość osoby meldującej się w Ośrodku. Gość zobowiązany jest okazać podczas procesu rejestracji dokument tożsamości.

10. Ośrodek informuje, że dokument tożsamości Gościa nie jest kserowany lub skanowany.

11. Na podstawie okazałych dokumentów, Gość lub pracownik Recepcji wypełnia kartę meldunkową będącą potwierdzeniem zawartego kontraktu, a dane są podstawą do wystawienia faktury VAT.

12. W przypadku wystawienia faktury VAT za pobyt w Ośrodku na firmę prosimy o umieszczenie takiej informacji na karcie meldunkowej.

13. W przypadku odmowy Gościa co do okazania właściwego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) Ośrodek może odmówić wypełniania warunków umowy.

14. Noclegi mogą być wynajęte jedynie przez osoby pełnoletnie.

15. Osoby pełnoletnie ( rodzice lub opiekunowie) zobowiązani są do pilnowania osób nieletnich (dzieci przebywających razem z opiekunami) na terenie Ośrodka.

16. Życzenie przedłużenia pobytu poza okresem wskazanym w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

17. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności.

18. Na terenie Ośrodka obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 06.00 następnego dnia.

19. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

20. W przypadku nieprzestrzegania przez Gościa ciszy nocnej, ośrodek ma prawo obciążyć Gościa karą pieniężną w wysokości 500 zł.

21. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

22. Osoby niezarejestrowane nie mogą przebywać na terenie Ośrodka.

23. Bez wiedzy właściciela zabrania się nocowanie ,,osób trzecich”.

24. Każdorazowo opuszczając Ośrodek Gość powinien ze względów bezpieczeństwa zamknąć okno, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

25. Osoba która dokonała rezerwacji ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub z winy osób przebywających wraz z nim.

26. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcje.

27. Wszelkie usterki powinny być zgłaszane w czasie pobytu.

28. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

  1. Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
  2. W pokojach wymianę ręczników i sprzątanie łazienek co 3 dni lub na życzenie.
  3. Wykonanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa lub w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie.

29. Ośrodek może odmówić przyjęcia zamówienia na przechowanie bagażu w terminach innych niż data pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

30. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

31. Ośrodek nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy Gości, które nie zostały złożone w depozycie.

32. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie Ośrodka czy poza terenem Ośrodka.

33. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pomieszczeniach urządzeń grzewczych, maszynek do gotowania, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia.

34. Gość i osoby towarzyszące, za które odpowiada Gość, zobowiązuje się do niepalenia tytoniu oraz świeczek w pomieszczeniach Ośrodka. Miejscami wyznaczonymi do palenia są: balkon na 1 piętrze oraz teren przed wejściem do budynku i przed domkami przy popielnicach. W przypadku naruszenia zakazu palenia Ośrodek będzie egzekwował uiszczenie opłaty w wysokości 500zł.

35. Ośrodek nie przyjmuje Gości ze zwierzętami.

36. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, będą przechowywane przez okres 2 miesięcy. Przedmioty te mogą zostać odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, ośrodek po upływie 2 miesięcy utylizuje przedmioty. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

37. Uczestnik  siebie i osoby zgłoszone na pobyt ubezpiecza we własnym zakresie.

38. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracowników ośrodka albo innych osób przebywających bądź też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

 

Administratorem danych osobowych jest Dworek Beata Zielińska ul. Dworcowa 17c 72-344 Rewal
Dane osobowe przetwarzane będą w celach archiwizacyjnych, statystycznych i podatkowych.

Życzymy udanego pobytu

Zespół Dworku Zielińskich
Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Polityka prywatności